Facebook


Videoteka


Wiki


Apie mus  
Titulinis » Apie mus » Taryba    
 
  "Ąžuolo" valdžia - tai taryba, renkama iš klubo narių vieneriems metams. Jai vadovauja "Ąžuolo" vadas, taip pat renkamas iš klubo narių vieneriems metams. Taryba sprendžia įvairius klausimus, susijusius su klubo veikla, organizuoja renginius arba paskiria kitiems juos atlikti, tvarko finansinius reikalus.

Tarybą sudaro:
  • Vadas - vadovauja tarybai, atstovauja klubui;
  • Sandėlininkas - atsako už inventoriaus priežiūrą ir tvarkymą;
  • Finansininkas - tvarko klubo finansinius išteklius;
  • Metraštininkas - renka klubo statistinius duomenis ir leidžia metraštį;
  • Sportininkas - atsako už klubo dalyvavimą sportiniuose renginiuose: varžybose, sąskrydžiuose ir treniruotėse;
  • Ryšininkas - organizuoja informacijos apie klubo veiklas platinimą, bendravimą su partneriais ir pan.;
  • Kartografas - renka žygių maršrutus ir aprašymus iš organizatorių;
  • Fotografas - fotografuoja daugiausiai žygelių ir renginių bei įkelia nuotraukas į virtualią galeriją.

Dabartinė "Ąžuolų" taryba*:


* tarybos sudėtis kinta kiekvienais metais.
Į viršų