Facebook


Videoteka


Wiki


Dainos  
Titulinis » Dainos  » Liaudiškos    
 
 

Aš užgimio ubagėlis

Aš užgimio ubagėlis,
Ir užaugo prasčiokėlis.
Ainu par svieto verkdamas,
Geradėjus garbindamas.
Trečis kiemas nuo pat gala
Davė duonos ir rasala,
O kai paprašio bulbyčių,
Liepė aiti per ulyčio.
Kas duos duonos - dikavosiu,
Kas duos sūria - išlujosiu,
Kas lašinių čielo šmoto,
Tas gaus pas Dievo zaploto.

Į viršų