Site Tools


zymeklis:start

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
zymeklis:start [2014/04/11 10:31]
pauliux
zymeklis:start [2020/12/01 11:21]
smu [Žymeklis Beržinių šeimos partizanams, pakastiems Šilalės pušyne]
Linija 24: Linija 24:
  
 Žymeklio statymo ir atidengimo akimirkos: Žymeklio statymo ir atidengimo akimirkos:
-http://​gallery.azuolas.org/​Renginiai/​sunkariai07+http://​gallery.azuolas.org/​2007-Sunkariai
 \\ Partizanų ryšininko [[:​zymeklis:​virzaicio_istorija|Juozo Viržaičio istorija]] \\ Partizanų ryšininko [[:​zymeklis:​virzaicio_istorija|Juozo Viržaičio istorija]]
  
-Vieta:+Vieta (koordinatės:​ 54.88634, 23.370677):
 <​googlemap zoom="​9"​ lat="​54.88634"​ lon="​23.370677"​ parameter="​width"​ parameter="​400">​ <​googlemap zoom="​9"​ lat="​54.88634"​ lon="​23.370677"​ parameter="​width"​ parameter="​400">​
 54.88634, 23.370677, Žymeklis 54.88634, 23.370677, Žymeklis
Linija 60: Linija 60:
  
 Žymeklio statymo ir atidengimo akimirkos: Žymeklio statymo ir atidengimo akimirkos:
-[[http://​gallery.azuolas.org/​Renginiai/​zymeklis_upynoje]]+[[http://​gallery.azuolas.org/​2012-Zymeklis-Upynoje]]
  
-Vieta:+Vieta (koordinatės:​ 55.449825, 22.444655):
 <​googlemap zoom="​9"​ lat="​55.449825"​ lon="​22.444655"​ parameter="​width"​ parameter="​400">​ <​googlemap zoom="​9"​ lat="​55.449825"​ lon="​22.444655"​ parameter="​width"​ parameter="​400">​
 55.449825, 22.444655, Žymeklis 55.449825, 22.444655, Žymeklis
Linija 85: Linija 85:
  
  
-Vieta:+Vieta (koordinatės:​ 55.497501, 22.195833):
 <​googlemap zoom="​9"​ lat="​55.497501"​ lon="​22.195833"​ parameter="​width"​ parameter="​400">​ <​googlemap zoom="​9"​ lat="​55.497501"​ lon="​22.195833"​ parameter="​width"​ parameter="​400">​
 55.497501, 22.195833, Žymeklis 55.497501, 22.195833, Žymeklis
Linija 96: Linija 96:
  
   * Jurgis Krikščiūnas - Rimvydas. Gimė 1919 m. rugsėjo 14 d. Samaroje, Rusija. Žuvo 1949 m. gruodžio 15 d. Šlynakiemyje. Palaidotas Suvalkuose (miesto kapinėse, vieta nežinoma) – vienas Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjų, Dainavos apygardos štabo oranizacinio skyriaus viršininkas. Partizano Juozo Lukšos - Daumanto pusbrolis.   * Jurgis Krikščiūnas - Rimvydas. Gimė 1919 m. rugsėjo 14 d. Samaroje, Rusija. Žuvo 1949 m. gruodžio 15 d. Šlynakiemyje. Palaidotas Suvalkuose (miesto kapinėse, vieta nežinoma) – vienas Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjų, Dainavos apygardos štabo oranizacinio skyriaus viršininkas. Partizano Juozo Lukšos - Daumanto pusbrolis.
-  * Vytautas Prabulis - Žaibas.+  * Vytautas Prabulis - Žaibas. Jurgio Krikščiūno adjutantas. 
 + 
 +Lietuvos partizanai Lenkijos teritorijoje veikė nuo 1945 m. pavasario iki 1954 m. rudens. Dalis Lietuvos ir Lenkijos pasienio Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio dalyvių partizanavo Punsko ir Seinų krašte, kuris, deja, nebuvo tinkamiausia vieta konspiracijai. Lietuvių gyvenamas plotas traukė lenkų saugumo ir sovietų MGB grupių dėmesį. Sovietai, norėdami perimti partizanų ryšius su Vakarais, akylai sekė čia veikusį lietuvių pogrindį. 
 +Antrojo pasaulinio karo frontui praūžus, į Lenkijos teritoriją per dar menkai saugomą sieną atvykdavo nemažai pasienio lietuvių. Bėgdami nuo gimtajame krašte sovietų taikomų represijų ar tarnybos Raudonojoje armijoje, jie slapstėsi Punsko ir Seinų krašte. Lietuvoje susikūrus Tauro ir Dainavos apygardoms, vadovybė pasiuntė į Lenkiją būrį partizanų, kurie turėjo užmegzti ryšius su vietos lietuviais ir lenkų pogrindžiu. 1946 m. ryšiams su Vakarais palaikyti ir perėjimams rengti Lenkijos pasienyje „dislokuota“ per 20 vyrų. Lietuvos partizanus rėmė ir jiems padėjo vietos lietuviai – partizanų ryšininkai:​ Teklė Pauliukonytė,​ Veronika Judickaitė,​ Pijus Paznėkas, Pijus Remindavičius ir kiti. 
 +1947 m. pavasarį Tauro ir Dainavos apygardų partizanų vadovybė, matydama, jog jų gretose yra išdavikų, pasiuntė Juozą Lukšą-Skirmantą (Daumantą) ir Jurgį Krikščiūną-Rimvydą į Lenkiją, kad informuotų Vakarus apie susiklosčiusią padėtį. Dainavos apygardos štabo Ryšių ir informacijos skyriaus viršininkas Rimvydas pro geležinę uždangą paskutinį kartą prasiveržė 1949 m. pavasarį. Tuomet jis buvo sužeistas, todėl pasiliko Lenkijoje ilgesniam laikui. 
 +Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas žuvo 1949 m. gruodžio 15 d. Šlynakiemio pušynėlyje įrengtoje slėptuvėje. Kartu su juo už laisvę savo gyvybę paaukojo ir jo adjutantas ​Vytautas Prabulis-Žaibas.
  
 Straipsnis apie Suvalkų trikampio partizanus: Straipsnis apie Suvalkų trikampio partizanus:
Linija 109: Linija 114:
 {{:​zymeklis:​img_7363.jpg?​200|}} {{:​zymeklis:​img_7363.jpg?​200|}}
 {{:​zymeklis:​img_7364.jpg?​200|}} {{:​zymeklis:​img_7364.jpg?​200|}}
 +
 +Žymeklio statymas:
 +http://​gallery.azuolas.org/​2014-Zymeklio-statymas
 +
 +{{:​zymeklis:​dsc00710.jpg?​200|}}
 +{{:​zymeklis:​dsc00767.jpg?​200|}}
 +{{:​zymeklis:​dsc00776.jpg?​200|}}
 +{{:​zymeklis:​dsc00787.jpg?​200|}}
 +{{:​zymeklis:​dsc00794.jpg?​200|}}
 +
 +Su pritvirtintomis lentelėmis:​
 +
 +{{:​zymeklis:​img_0911.jpg?​200|}}
 +{{:​zymeklis:​img_0918.jpg?​200|}}
 +{{:​zymeklis:​img_0926.jpg?​200|}}
 +{{:​zymeklis:​img_0927.jpg?​200|}}
  
 Vieta: Vieta:
zymeklis/start.txt · Keista: 2020/12/01 11:22 vartotojo smu