Site Tools


zk:susirinkimu_protokolai:2008_03_03

ŽK Ąžuolas visuotinis susirinkimas 2008 m. kovo 3 d.

Visuotinio susirinkimo PROTOKOLAS

Visuotiniame susirinkime dalyvavo 9 ŽK Ąžuolas nariai, t.y., daugiau negu 50% klubo narių. Dalyvių sąrašas pridedamas.

Susirinkimo pirmininkas Vaidotas Pečkys, susirinkimo sekretorius Rimantas Rauleckas.

Spręsti klausimai:

1. Nesumokėjusių nario mokesčio šalinimo iš narių terminai

2. Tarybos veiklos apžvalga/ataskaita

3. Naujos tarybos rinkimas

4. Nario mokesčio dydis studentams

5. Inventoriaus žymėjimas

6. Varžybų mokesčių padengimas

7. Naujų narių priėmimas

Nuspręsta:

1. Nesumokėję mokesčio privalo jį sumokėti iki 2008 kovo 14 d. imtinai, jei ne, yra išbraukiami iš narių sąrašo. Vaidotas Pečkys užtikrina, kad ši informacija pasieks ŽK narius. Pasiūlymas priimtas, už: vienbalsiai, prieš: 0, susilaikę: 0.

2. Pateiktas įsigyto inventoriaus sąrašas, sąskaitos faktūros, įplaukų ir išlaidų iš sąskaitos išrašas. Pasiūlyta užbaigti saugumo priemonių montavimo darbus KTU Statybos f-to sporto salėje (atsakingas R.Rauleckas).

3. Pasiūlyta perrinkti buvusią tarybą, pakeičiant Antaną Gadeikį, pasitraukiantį iš tarybos savo noru, Justu Gailiūnu. Alternatyvių pasiūlymų nepateikta. Pasiūlymas priimtas, už: 7, prieš: 2, susilaikę: 0. Naujos tarybos sudėtis: Vaidotas Pečkys, Dovilė Dimindavičiūtė, Darius Styra, Justas Gailiūnas, Rimantas Rauleckas. Pasiūlyta kviesti KTU Ąžuolo tarybos narius į ŽK Ąžuolas tarybos susirinkimus.

4. Pasiūlyta sumažinti studentams nario mokestį iki 30 Lt metams, siekiant pritraukti į ŽK narius norinčius, bet dėl finansinių galimybių delsiančius asmenis; studentai su prašymu turi pateikti studento pažymėjimo kopiją. Pasiūlymas priimtas, už: 7, prieš: 2, susilaikę: 0.

5. Nuspręsta pavesti Aurimui Pranckevičiui wiki sistemoje įdiegti galimybę sekti, kas iš atsakingo už konkretų inventorių paėmė inventorių, kada paėmė ir kada gražino su istorijos išlaikymo galimybe. Inventoriaus žymėjimo klausimas paliekamas valdybai. Preliminariai siūloma kiekvieną inventorių žymėti kodui, susidedančiu iš jo pirkimo datos ir tą dieną pirkto inventoriaus eilės numerio.

6. Varžybų starto mokesčiams pasiūlyta skirti 600 Lt metams. Dengiamos šių varžybų grupių starto mokesčio išlaidos: baidarių sporto, kalnų turizmo technikos, kitų sričių, ekomaratono arba mini-ekomaratono starto mokesčiai, jeigu rengėjai gali pateikti sąskaitą-faktūrą. Dalyviai pateikia prašymą tarybai.

7. Pasiūlyta priimti Mindaugą Dapkevičių į ŽK Ąžuolas, pasiūlymas priimtas, už: 9, prieš: 0, susilaikę: 0.

Protokolą sudarė

Rimantas Rauleckas

Pridedama: 2008 m. kovo 3 d. ŽK Ąžuolas visuotinio susirinkimo dalyvių sąrašas, 1 l.

zk/susirinkimu_protokolai/2008_03_03.txt · Keista: 2008/03/04 14:39 vartotojo rimasrauleckas