Site Tools


zk:susirinkimu_protokolai:2008_01_21

ŽK Ąžuolas taryba 2008 m. sausio 21 d.

Tarybos susirinkimo PROTOKOLAS

Tarybos susirinkime dalyvavo 5 tarybos nariai: Vaidotas Pečkys (Valdybos pirmininkas), Dovilė Dimindavičiūtė (Sandėlininkas/Inventorininkas), Darius Styra (Finansininkas/Buhalteris), Antanas Gadeikis (Kalėda), Rimantas Rauleckas, o taip pat, Agnė Matonytė, Indrė Mišauskaitė ir Justas Gailiūnas.

Spręsti klausimai:

 1. Naujų narių priėmimas (gauti Mariaus Rumpio, Pauliaus Jakutavičiaus ir Justo Gailiūno prašymai).
 2. Visuotinio susirinkimo data.
 3. Asociacijos ataskaita Mokesčių inspekcijai.
 4. Grynųjų pinigų klubo kasoje turėjimas.
 5. Starto mokesčių varžybose padengimas.
 6. Įsigytino inventoriaus sąrašas.

Nuspręsta:

 1. Priimti Marių Rumpį (5 už, 0 prieš, 0 susilaikiusių), Paulių Jakutavičių (4 už, 1 prieš, 0 susilaikiusių) ir Justą Gailiūną (5 už, 0 prieš, 0 susilaikiusių) į ŽK Ąžuolas.
 1. Visuotinio susirinkimo data: 2008 m. kovo 3 d., pirmadienis, 19 val. Vaidotas informuoja narius ir potencialius narius, tuo pačiu informuoja apie mokesčio susimokėjimą už 2008 m. ir apie naujų narių prašymų padavimą (ypač tų, kurie moka mokesčius, bet nėra padavę įstojimo prašymo). Ši data pasirinkta, kad naujoji taryba turėtų pakankamai laiko ir įtakos surenkant 2% mokesčių dalį iki gegužės 1 d. Taip pat, Vaidotas informuoja, kad visuotiniame susirinkime bus sprendžiamas klausimas dėl varžybų starto mokesčių padengimo tvarkos, žr. 5 klausimas.
 1. Dėl ataskaitos VMI sudarymo: Vaidotas informavo, kad esant dabartiniam klubo pajamų ir išlaidų dydžiui bei veiklos specifikai (nebuvo vykdoma komercinė veikla) ataskaitos sudaryti nereikia, dėl kitų prievolių - turto nusidėvėjimo išrašų ir išrašų iš banko – Darius Styra konsultuojasi su Justina.
 1. Grynųjų pinigų klubo kasoje turėjimas nėra būtinas šiuo metu, nuspręsta tuo užsiimti tada, kada bus konkrečiai reikalingi grynieji pinigai, tačiau dabar jų nekaupti.
 1. Sporto renginių ir varžybų starto mokesčio dengimo klausimui iš principo pritarta, tačiau padengimo tvarka palikta aptarti visuotiniame susirinkime kovo mėn. 3 d., kadangi neišdiskutuotas renginių sąrašas ir planuojamų išlaidų kiekis. Preliminariai planuojama dengti šių krypčių varžybų starto mokesčius: KTT (t.p. uolų laipiojimo, jeigu būtų dalyvių), baidarių, dviračių varžybų startinius mokesčius. Buvo akcentuojamos grupinės varžybos. Svarstyta, kad klubo populiarinimui galbūt būtų svarbu dengti dalyvavimo tokiuose tarptautiniuose renginiuose kaip Ekomaratonas ir laipiojimo varžybos, pvz., „Sausio monstrai“ Rygoje starto mokesčius. Apmokėjimas būtų vykdomas pavedimu, todėl kilo klausimas dėl visų varžybų organizatorių galimybių išrašyti sąskaitas-faktūras. Taip pat, KTU apmoka KTT varžybų mokestį ir transporto išlaidas bent vienai komandai („Politechnika“), tačiau reikia nustatyti tvarką, pagal kurią galėtų dalyvauti norinčių daugiau komandų, bet su [ŽK] [KTU] Ąžuolo vardu. Pavesta Dariui Styrai (padedant Agnei Matonytei) sudaryti varžybų planą su numatomomis sumomis.
 1. Diskutuojant apie inventorių, patikslinta turima suma: tikimasi surinkti apie 500 Lt nario mokesčio, todėl išlaidoms galima bus skirti apie 7850 Lt. Nuspręsta, kad didžiąją dalį ar net visus surinktus pinigus panaudoti, kad būtų išvengta pinigų vertės mažėjimo. Teigiamai įvertinos Mariaus Rumpio pasiūlytos inventoriaus įsigijimo kryptys, papildant jas treniruočių treniruotėse kategorija.
I inventorius II bendrieji daiktai
0 treniruotės 1 išlaidos renginiams
1 kalnų žygiai techniniai sudėtingi 2 projektorius
2 kalnų ir kt. žygiai paprasti 3 serveris
3 žiemos žygiai 4 kita
4 vandens turizmo žygiai
5 uolų laipiojimas
6 speleologija
7 žygeliai Lietuvoje
Kryptis      Inventorius                 Komentarai
0 treniruotės   Saugumas:                  Max 600 Lt:
          papildomos atotampos 200 Lt         Atotampos Kong Express Indoor (6 vnt) 46Lt
          cheminiai ankeriai apie 300 Lt       (MM); rapidai ... Lt; ankeriai ... Lt.
                                Apie 500 Lt
          Komplektas vienam žmogui dalyvauti
          treniruotėse/varžybose:
          apraišai apatiniai 150 Lt
          apraišai viršutiniai 60 Lt
          karabinai 3*40 Lt
          žumaras 150 Lt
          lapelis 30 Lt
          čiuptukas 10m*3 Lt
1 kalnų žygiai   Ledo įrankių pora Petzl Aztar        916,3 Lt iš MM. Agnė susisiekia su Ieva dėl
techniniai                           kainų.
sudėtingi, 5    Virvės                   2 dinaminės ir 2 statinės, po 50 m, 782 Lt
uolų        Maišas virvei                http://www.montismagia.lt/parduotuve/?prid=15
laipiojimas                          8 arba
                                http://www.kalnusportocentras.lt/parduotuve/21
                                91
                                Nuspręsta, kad tai prabangos ir individualaus
                                inventoriaus klausimas.
          Atotampos, friendai, hexai ir kiti kaiščiai Nuspręsta, kad neperkame šį kartą.
          Būrai 10*119 Lt               Grupinis inventorius; įsigyti nuo 8 iki 10 būrų,
                                BD Turbo 115Lt (13 cm,16 cm), 123 Lt (16 cm,
                                22cm): 1011,5 Lt
          Uolų kabliai                Grupinis inventorius; įsigyti už 500-600 Lt;
                                kiekvienos rūšies bent po 3 vnt. CAMP ir Kong
                                kainos nuo 22 iki 39 Lt., Petzl nuo 34 iki 50
          Racijos, radijo ryšys            Įsigyti 1 komplektą racijų už apie 500 Lt
          1 MSR primusas               Nenuspręsta dėl poreikio, trūksta pagrindimo
          „Slibinas“ (3x MSR)
       Saugumo, gelbėjimo įranga: lavininiai   Švyturėliai labai svarbu, bet brangu (apie 1500
       zondai     (4*     146    Lt); Lt), reiktų bent dviejų, todėl perkama ne šį
       sniego   kastuvai   2*   158  Lt; kartą. Panaudojimas ne toks ir retas: žiemos ir
       radio švyturėliai "pypai" naudojami esant vasaros kalnų žygiai, t.y., ne rečiau negu kitas
       lavinų pavojui ("Avalanche transceivers") žygių inventorius. Nuspręsta įsigyti sniego
                            kastuvų (MM: 91-225 Lt) (Agnė patikslina, kas
                            yra rinkoje) ir lavininių zondų (MM: 121-260
                            Lt; Agnė patikslina savo kanalais).
6 speleologija                      Nepasiūlyta įrangos
2 kalnų ir kt. Grandininis pjūklas            Paliekama pirkimui KTU
žygiai
paprasti,  3
žiemos
žygiai,   7
žygeliai
Lietuvoje
3    žiemos Pečiukas su puodais žiemos žygiams    Apie 500 Lt, laukiama žinių iš Sauliaus
žygiai
3    žiemos Kaitinimo lempa (apie 100 Lt)       Buvo išsakyta argumentų ir už, ir prieš, todėl
žygiai,   1                      palikta ateičiai
kalnų žygiai
techniniai
sudėtingi
II Bendrieji  Projektorius               Paėmimo iš KTU galimybės yra pakankamai
daiktai                          nepatogios; narių pritraukimo ir klubo
                            populiarinimo prasme nauda didelė; naudojamas
                            kiekvieną savaitę; laikoma būtų užrakintoje
                            spintelėje 122; kainą reiktų sumažinti nuo 4000
                            Lt., kaip siūlyta pradžioje iki 2500 Lt.
                            Parametrai neturi būti labai geri (liumenų
                            skaičius, projektavimo nuotolis ir pan.)

Iškeltas klausimas, kad daugėjant inventoriaus reikėtų pagalvoti ir apie įrangos laikymo vietą ir tvarką. Inventoriaus klausimu nuspręsta: patikslinti sumas, visų pirma įsigyti projektorių, suranguoti kitus esamus pasiūlymus prioritetine tvarka (atlieka taryba, patikslinus sumas) ir likusius nuo projektoriaus pinigus paskirti atitinkamiems prioritetams. Šiuo klausimu taryba darsyk susirenka iki visuotinio susirinkimo.

Protokolą sudarė Rimantas Rauleckas

zk/susirinkimu_protokolai/2008_01_21.txt · Keista: 2008/01/23 15:40 vartotojo kaleda