Site Tools


zk:susirinkimu_protokolai:2007_04_16

2007-04-16 visuotinis susirinkimas

Žygeivių klubo “ŽK Ąžuolas” susirinkimo

PROTOKOLAS

2007 balandžio 16d.

Susirinkimo pirmininkas Antanas Gadeikis, sekretorė Simona Pečkienė.

Susirinkime dalyvavo: Vaidotas Pečkys, Simona Pečkienė, Antanas Gadeikis, Indrė Mišauskaitė, Andrius Brundza, Dovilė Dimindavičiūtė, Darius Styra, Rimas Rauleckas, Saulius Šinkūnas, Laurynas Stančikas, Laurynas Vaitkevičius, Linas Kukulskis, Juozas Dapkevičius.

Susirinkimo dienotvarkė:

 1. Norinčiųjų tapti klubo nariais supažindinimas su klubo tikslais, ideologija, įstatais
 2. Prašymų svarstymas ir naujų narių priėmimas
 3. Stojamojo mokesčio dydžio nustatymas
 4. Nario mokesčio dydžio nustatymas
 5. Naujos valdybos išrinkimas

Norintieji tapti klubo nariais buvo supažindinti su klubo veiklos tikslais, ideologija ir įstatais.

Prašymus pateikė ir bendru Valdybos nutarimu į klubą priimti: Indrė Mišauskaitė, Dovilė Dimindavičiūtė, Darius Styra, Rimas Rauleckas, Laurynas Stančikas, Laurynas Vaitkevičius, Juozas Dapkevičius, Saulius Šinkūnas, Linas Kukulskis.


Atviru balsavimu nustatytas metinio nario mokesčio dydis. Buvo pateikti du pasiūlymai:

 1. 50 Lt per metus (11 balsų)
 2. 100 Lt per metus (1 balsas)

Susilaikė 1.

Balsų dauguma nuspręsta, kad metinis nario mokestis lygus 50 Lt.


Atviru balsavimu nustatytas stojamojo mokesčio dydis. Buvo pateikti trys pasiūlymai:

 1. 0 Lt visiems stojantiesiems (8 balsai)
 2. 0 Lt pateikusiems prašymus iki 2007 balandžio 16 d., visiems kitiems 50 Lt (1 balsas)
 3. 50 Lt visiems stojantiesiems (0 balsų)

Susilaikė 4.

Balsų dauguma nuspręsta, kad stojamasis mokestis lygus 0 Lt.


Valdybos rinkimai. Į valdybos narius pasiūlyti: Darius Styra, Saulius Šinkūnas, Vaidotas Pečkys, Antanas Gadeikis, Rimas Rauleckas, Andrius Brundza, Dovilė Dimindavičiūtė.

Slaptu balsavimu išrinkta Valdyba:

 • Darius Styra
 • Vaidotas Pečkys
 • Antanas Gadeikis
 • Rimas Rauleckas
 • Dovilė Dimindavičiūtė

Iškeltas klausimas, kas priims galutinius sprendimus inventoriaus pirkimo klausimais. Buvo pateikti du pasiūlymai:

 1. Valdyba (6 balsai)
 2. Valdyba kartu su klubo nariais, dalyvaujančiais susirinkime (5 balsai)

Susilaikė 2.

Balsų dauguma nuspręsta, kad galutinius sprendimus inventoriaus pirkimo klausimais priims Valdyba.

zk/susirinkimu_protokolai/2007_04_16.txt · Keista: 2007/11/12 23:51 vartotojo aurimas