Site Tools


zk:paremk_kluba_2proc

Tu gali paremti savo klubą!

Kasmet gali pervest 2% nuo savų „valstybei“ sumokėtų mokesčių „ŽK Ąžuolas“. Klubui pinigėliai yra gerai - pirksim inventorių ir šokolado. Toliau yra instrukcijos, kaip pervesti.


Pervesti paramą galima dvejais būdais:

  1. Užpildyti PDF formoje, trūkstamus 1-ą, 2-ą, 3V-ą, 3P-ą, 4-ą laukelius, į 5-a laukelį įrašyti praėjusius metus (2011), 6S laukelį pažymėti varnele, į E1 laukelį įrašyti 2, į E2 laukelį įrašyti 300561075, į E4 laukelį įrašyti 2,00, į E5 laukelį įrašyti 2015. Formą pasirašyti ir pristatyti ją į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją.
    PDF forma: fr0512_azuolui.pdf

6S laukelį pažymėti varnele, į E1 laukelį įrašyti 2 į E2 laukelį įrašyti 302525170 į E4 laukelį įrašyti 2,00 į E5 laukelį įrašyti 2015

  1. Internetu, per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), kartu su deklaracijomis.
    Per EDS jums reikės pateikti duomenų failą (failo plėtinys *.ffdata), kurį gausite su ABBYY eFormFiller programa užpildę fr0512 formos šabloną..
    Gyvenimo palengvinimui ČIA pateikiame pusiau užpildytą duomenų failą (*.ffdata).


ŽK Ąžuolas rekvizitai
Paramos skelbimas, kurį galit pakabint darbe, mokykloj ar mieste


Trumpa pildymo instrukcija:

Prašymas pildomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;
Duomenys turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtus laukus, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų;
Nepildytinos eilutės turi būti paliktos tuščios (be jokių simbolių, pvz., brūkšnelių, kryželių, nulių ar pan.);
1 laukelyje nurodomas nuolatinio Lietuvos gyventojo asmens kodas;
2 laukelyje - telefono numeris (laidinio ar mobiliojo telefono kodas ir numeris);
3V laukelyje - nuolatinio Lietuvos gyventojo vardas;
3P laukelyje - nuolatinio Lietuvos gyventojo pavardė;
4 laukelyje - gyvenamoji vieta ( miestas, gatvė, namo, buto numeris);
5 laukelyje - ataskaitinis mokestinis laikotarpis, t.y. praėję metai ;
6S laukelyje - pažymėti varnele;
E1 laukelyje – gavėjo tipas t.y. 2;
E2 laukelyje – paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas), t.y. 300561075;
E3 laukelyje – nebūtinas - mokesčio dalies paskirtis (sutrumpintas pavadinimas);
E4 laukelyje – mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 2.00%;
E5 laukelyje – mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio (pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus);
Prašymą pasirašo nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris teikia tokį prašymą, ir nurodo savo vardą bei pavardę. Kai įstatymų nustatyta tvarka užpildyti ir pasirašyti prašymą yra pavesta įgaliotam asmeniui, tai prašymą pasirašo tas asmuo ir nurodo savo vardą, pavardę ir asmens kodą;
2 procentus paramos nuo gyventojų pajamų mokesčio skyrimo formą (FR0512) užpildyti ir pristatyti apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai galite iki š.m. gegužės 1 dienos

Išsami formos pildymo instrukcija: fr0512_instrukcija.doc

– Main.AurimasPranskevicius - 24 Oct 2007 – Koregavo Tomas Kukis 2011 – Koregavo Saulius Šinkūnas 2012

zk/paremk_kluba_2proc.txt · Keista: 2012/04/13 00:57 vartotojo smu